Områden som behöver förbättras

Idag vet vi mycket om hur självmord kan förhindras. Det här är några områden som vi anser behöver förbättras, om vi radikalt ska kunna minska antalet självmord.

1. Åtgärder som förebygger psykisk ohälsa

 • Viktigt att föräldrar mår bra. Erbjud parterapi i högre utsträckning.
 • Insatser vid graviditet. Noggrannare scanning i riskgrupper som stöd till personer med tidigare depressioner eller ångest.

2. Åtgärder som fångar upp psykisk ohälsa

 • Barnavårdscentralen scannar föräldrars mående inte bara precis efter att barnet är fött.
 • Skolpersonal tränas i att tidigt fånga upp varningssignaler, till exempel med Miami-modellen.
 • Arbetsledare tränas i att fånga upp när en anställd mår dåligt.
 • Vårdcentralerna frågar om självmordstankar samtidigt som man scannar för tobak/alkohol.

3. Åtgärder som sätts in när personen mår dåligt

 • Medicinering.
 • Tillgänglighet till KBT/samtalsterapi.
 • Kontinuitet i vårdkontakter.
 • Inkluderande av anhöriga i vården.
 • Att alla lär sig hur man kan fråga och hur man kan hjälpa en medmänniska. När vi vet att någon går igenom en större livsomställning som skilsmässa, dödsfall i familjen, arbetslöshet, ekonomiska problem, flytt, barnafödelse med mera, då bör vi som medmänniskor regelbundet prata med personen, säga att vi vet att det här händer i ditt liv, hur påverkar det dig? Stanna sedan kvar, lyssna och följ upp.

  Det är när vi börjar lägga oss i med vänlig omtanke som vi kan få fina och viktiga samtal. När någon som mår psykiskt dåligt har någon som visar intresse av att lyssna och stötta så kan det vara potentiellt livräddande. Vi måste därför alla bli bättre på att våga ställa frågorna och visa att vi är genuint intresserade av att lyssna.

4. Åtgärder som påverkar tillgänglighet och genomförande

 • Begränsa läkemedelstillgängligheten, till exempel genom mindre förpackningar.
  Åldersgräns för köp av värktabletter. SEGER men mer kan göras! Se: Giftinformationcentralen
 • Noggrannare vapenkontroll.
 • Stängsel, räcken eller liknande som förhindrar att någon tar sig ut på spåren.
 • Kameror med rörelsedetektorer som slår larm till väktare vid aktivitet vid spåret.
 • Skyltar vid riskplatser med telefonnummer till Nationella hjälplinjen m fl
 • Röj bort vegetation som stör förares sikt. Det gör det också svårare för självmordsbenägna som gömmer sig innan de hoppar framför tåget.
 • Informationsbroschyr om hur man kan hjälpa någon som mår dåligt.
 • I vården: noggrannare och tätare uppföljning av personer med självmordstankar.
 • Noggrannare uppföljning efter inläggning eller besök på psykakuten.
 • Minst fyra besök hos en psykolog för den som försökt ta sitt liv.
 • Kvalitetsregister för att följa upp vården av suicidnära.

5. Åtgärder som påverkar konsekvenser av självmordsförsök

 • Krockkuddar på tåg och tunnelbana.
 • Datachip som märker om kolmonoxidhalten i bilen är för hög och stänger av motorn.
 • Självmordssäkra brandlarm som kontaktar larmtjänsten om kolmonoxidhalten är för hög.

6. Övrigt

 • Samverkan mellan psykiatri, socialtjänst och öppenvård (vårdcentralerna).
 • En årlig återkommande gala som synliggör suicid samt minns de vi förlorat.
 • Ett årligt pris för bästa suicidpreventiva åtgärd.
 • Liknande stöd till efterlevande som gavs till de tsunamidrabbade.
 • Medier som rapporterar enligt WHO:s riktlinjer.

Copyright © Vallagruppen webbbyrå 2018. All Rights Reserved.