"Ett bra innehåll och lätt att svara på."

"Fantastisk möjlighet att kunna skriva ned
det man önskar på ett enkelt sätt."

"Tydligt och klart. Det känns tryggt att ha
det digitalt."
”Jag möter ofta anhöriga
som inte hittat ett enda
viktigt papper"


”Ett av de tyngsta arvet många lämnar efter
sig är rader av obesvarade frågor. Tänk om alla
kunde komma till skott och fylla i Livsarkivet”


Anna Axelsson
En av Sveriges 400 begravningsentreprenörer.

Frågor som kan få
sina svar i Livsarkivet